d

e c es f h i m n pl pt si sk   Okres Zwykly B
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 24.6  Narodzenie św. Jana Chrzciciela
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 29.6  Świętych Apostołów Piotra i Pawła
1.7  13. niedziela zwykła
8.7  14. niedziela zwykła
15.7  15. niedziela zwykła
22.7  16. niedziela zwykła
29.7  17. niedziela zwykła
5.8  18. niedziela zwykła
dot  dot 6.8  Przemienienie Paʼnskie
12.8  19. niedziela zwykła
dot dot 15.8  Wniebowzięcie NMP
19.8  20. niedziela zwykła
26.8  21. niedziela zwykła
2.9  22. niedziela zwykła
9.9  23. niedziela zwykła
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 14.9  Podwyższenie Krzyża św.
16.9  24. niedziela zwykła
23.9  25. niedziela zwykła
30.9  26. niedziela zwykła
7.10  27. niedziela zwykła
14.10  28. niedziela zwykła
21.10  29. niedziela zwykła
28.10  30. niedziela zwykła
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 1.11  Wszystkich Świętych
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 2.11  Wszystkich wiernych zmarłych
4.11  31. niedziela zwykła
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 9.11  Rocznica poświęcenia bazyliki lateraʼnskiej
11.11  32. niedziela zwykła
18.11  33. niedziela zwykła
25.11  34. niedziela zwykła