d

e c es f h i m n pl pt si sk  Advent en Kersttijd
 1e Zondag van de Advent
 2e Zondag van de Advent
 3e Zondag van de Advent
 4e Zondag van de Advent
 Kerstmis / Nachtmis
 Kerstmis / Dagmis
 Feest van de Heilige Familie
 Feest van de Moeder Gods
 2e Zondag naar Kerstmis
 Openbaring des Heren
 Doopsel van Christus

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Veertigdagentijd en Paastijd
 1e Zondag in de Veertigdagentijd
 2e Zondag in de Veertigdagentijd
 3e Zondag in de Veertigdagentijd
 4e Zondag in de Veertigdagentijd
 5e Zondag in de Veertigdagentijd
 Palmzondag
 Witte Donderdag
 Goede Vrijdag
 Paaswake
 Paaszondag
 2e Paaszondag
 3e Paaszondag
 4e Paaszondag
 5e Paaszondag
 6e Paaszondag
 Ons Heer Hemelvaart
 7e Paaszondag
 Pinksteren
 Heilige Drieëenheid
 Sacramentsdag

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Zondagen door het Jaar
 2e Zondag door het Jaar
 3e Zondag door het Jaar
 4e Zondag door het Jaar
 5e Zondag door het Jaar
 6e Zondag door het Jaar
 7e Zondag door het Jaar
x  8e Zondag door het Jaar
x  9e Zondag door het Jaar
 10e Zondag door het Jaar
 11e Zondag door het Jaar
 12e Zondag door het Jaar
 13e Zondag door het Jaar
 14e Zondag door het Jaar
 15e Zondag door het Jaar
 16e Zondag door het Jaar
 17e Zondag door het Jaar
 18e Zondag door het Jaar
 19e Zondag door het Jaar
 20e Zondag door het Jaar
 21e Zondag door het Jaar
 22e Zondag door het Jaar
 23e Zondag door het Jaar
 24e Zondag door het Jaar
 25e Zondag door het Jaar
 26e Zondag door het Jaar
 27e Zondag door het Jaar
 28e Zondag door het Jaar
 29e Zondag door het Jaar
 30e Zondag door het Jaar
 31e Zondag door het Jaar
 32e Zondag door het Jaar
 33e Zondag door het Jaar
 Christus-Koning / 34e Zondag door het Jaar

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Heiligenfeesten
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Opdracht van de Heer in de tempel
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Geboorte van de heilige Johannes de Doper
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Heilige Petrus en Paulus, apostelen
dot  Gedaanteverandering van de Heer
dot  Tenhemelopneming van Maria
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Kruisverheffing
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Allerheiligen
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Allerzielen
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Kerkwijding van de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen