d

e c es f h i m n pl pt si sk  Okres Adwentu i Narodzenia Paʼnskiego
 1. niedziela Adwentu
 2. niedziela Adwentu
 3. niedziela Adwentu
 4. niedziela Adwentu
 Narodzenie Paʼnskie – Msza w nocy
 Narodzenie Paʼnskie – Msza w dzieʼn
 Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 2. niedziela po Narodzeniu Paʼnskim
 Objawienie Paʼnskie
 Chrzest Chrystusa

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Okres Wielkiego Postu i Wielkanocny
 1. niedziela Wielkiego Postu
 2. niedziela Wielkiego Postu
 3. niedziela Wielkiego Postu
 4. niedziela Wielkiego Postu
 5. niedziela Wielkiego Postu
 Niedziela Palmova
 Wielki Czwartek
 Wielki Piątek
 Wigilia Paschalna
 Niedziela wielkanocna
 2. niedziela wielkanocna
 3. niedziela wielkanocna
 4. niedziela wielkanocna
 5. niedziela wielkanocna
 6. niedziela wielkanocna
 Wniebowstąpinie Paʼnskie
 7. niedziela wielkanocna
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Zesłanie Ducha Świętego
 Najświętszej Trójcy
 Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Okres Zwykly
 2. niedziela zwykła
 3. niedziela zwykła
 4. niedziela zwykła
 5. niedziela zwykła
dot  6. niedziela zwykła
dot  7. niedziela zwykła
 8. niedziela zwykła
 9. niedziela zwykła
 10. niedziela zwykła
 11. niedziela zwykła
 12. niedziela zwykła
 13. niedziela zwykła
 14. niedziela zwykła
 15. niedziela zwykła
 16. niedziela zwykła
 17. niedziela zwykła
 18. niedziela zwykła
 19. niedziela zwykła
 20. niedziela zwykła
 21. niedziela zwykła
 22. niedziela zwykła
x x x  23. niedziela zwykła
x x x  24. niedziela zwykła
x x x  25. niedziela zwykła
x x x  26. niedziela zwykła
x x x  27. niedziela zwykła
x x x  28. niedziela zwykła
x x x  29. niedziela zwykła
x x x  30. niedziela zwykła
x x x  31. niedziela zwykła
x x x  32. niedziela zwykła
x x x  33. niedziela zwykła
x x x  34. niedziela zwykła

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Uroczystości i Święta
x dot x  Ofiarawonie Paʼnskie
dot  Narodzenie św. Jana Chrzciciela
dot  Świętych Apostołów Piotra i Pawła
dot  Przemienienie Paʼnskie
dot  Wniebowzięcie NMP
x dot x  Podwyższenie Krzyża św.
dot  Wszystkich Świętych
x dot x  Wszystkich wiernych zmarłych
x dot x  Rocznica poświęcenia bazyliki lateraʼnskiej
dot  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi