d

e c es f h i m n pl pt si sk   Obdobie "cez rok" B
x x 3.12  1. adventná nedeľa
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 8.12  Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
x x 10.12  2. adventná nedeľa
x x 17.12  3. adventná nedeľa
x x 24.12  4. adventná nedeľa
24.12  Narodenie Pána – vo Sv. noci
25.12  Narodenie Pána – vo dne
x x 31.12  Sviatok Svätej rodiny
1.1  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
6.1  Zjavenie Pána
x x 7.1  Krst Krista Pána
14.1  2. nedeľa
21.1  3. nedeľa
28.1  4. nedeľa
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 2.2  Obetovanie Pána
4.2  5. nedeľa
11.2  6. nedeľa
x x 18.2  1. pôstna nedeľa
x x 25.2  2. pôstna nedeľa
x x 4.3  3. pôstna nedeľa
x x 11.3  4. pôstna nedeľa
x x 18.3  5. pôstna nedeľa
x x 25.3  Kvetná nedeľa
x x 29.3  Zelený štvrtok
x x 30.3  Veľký piatok
x x 31.3  Veľkonočná vigília
x x 1.4  Veľkonočná nedeľa – omša vo dne
x x 8.4  2. veľkonočná nedeľa
x x 15.4  3. veľkonočná nedeľa
x x 22.4  4. veľkonočná nedeľa
x x 29.4  5. veľkonočná nedeľa
x x 6.5  6. veľkonočná nedeľa
x x 10.5  Nanebovstúpenie Pána
x x 13.5  7. veľkonočná nedeľa
x x 20.5  Zoslanie Ducha Svätého
x x 27.5  Najsv. Trojice
x x 31.5  Najsv. Kristovho tela a krvi
x 3.6  9. nedeľa
x 10.6  10. nedeľa
17.6  11. nedeľa
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 24.6  Narodenie sv. Jána Krstiteľa
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 29.6  Sv. Petra a Pavla, apoštolov