d

e c es f h i m n pl pt si sk   Obdobie "cez rok" B
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 24.6  Narodenie sv. Jána Krstiteľa
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 29.6  Sv. Petra a Pavla, apoštolov
1.7  13. nedeľa
8.7  14. nedeľa
15.7  15. nedeľa
22.7  16. nedeľa
29.7  17. nedeľa
5.8  18. nedeľa
dot  dot 6.8  Premenenie Pána
12.8  19. nedeľa
dot dot 15.8  Nanebovzatie Panny Márie
19.8  20. nedeľa
26.8  21. nedeľa
2.9  22. nedeľa
9.9  23. nedeľa
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 14.9  Povýšenie sv. Kríža
16.9  24. nedeľa
23.9  25. nedeľa
30.9  26. nedeľa
7.10  27. nedeľa
14.10  28. nedeľa
21.10  29. nedeľa
28.10  30. nedeľa
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 1.11  Všetkých Svätých
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 2.11  Všetkých verných zosnulých
4.11  31. nedeľa
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 9.11  Posvätenie Lateránskej baziliky
11.11  32. nedeľa
18.11  33. nedeľa
25.11  34. nedeľa