d

e c es f h i m n pl pt si sk   Zondagen door het Jaar B
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 24.6  Geboorte van de heilige Johannes de Doper
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 29.6  Heilige Petrus en Paulus, apostelen
1.7  13e Zondag door het Jaar
8.7  14e Zondag door het Jaar
15.7  15e Zondag door het Jaar
22.7  16e Zondag door het Jaar
29.7  17e Zondag door het Jaar
5.8  18e Zondag door het Jaar
dot  dot 6.8  Gedaanteverandering van de Heer
12.8  19e Zondag door het Jaar
dot dot 15.8  Tenhemelopneming van Maria
19.8  20e Zondag door het Jaar
26.8  21e Zondag door het Jaar
2.9  22e Zondag door het Jaar
9.9  23e Zondag door het Jaar
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 14.9  Kruisverheffing
16.9  24e Zondag door het Jaar
23.9  25e Zondag door het Jaar
30.9  26e Zondag door het Jaar
7.10  27e Zondag door het Jaar
14.10  28e Zondag door het Jaar
21.10  29e Zondag door het Jaar
28.10  30e Zondag door het Jaar
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 1.11  Allerheiligen
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 2.11  Allerzielen
4.11  31e Zondag door het Jaar
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 9.11  Kerkwijding van de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen
11.11  32e Zondag door het Jaar
18.11  33e Zondag door het Jaar
25.11  Christus-Koning