d

e c es f h i m n pl pt si sk   Nedjelje kroz godinu B
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 24.6  Rođenje svetoga Ivana Krstitelja
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 29.6  Sveti Petar i Pavao
1.7  13. nedjelja kroz godinu
8.7  14. nedjelja kroz godinu
15.7  15. nedjelja kroz godinu
22.7  16. nedjelja kroz godinu
29.7  17. nedjelja kroz godinu
5.8  18. nedjelja kroz godinu
dot  dot 6.8  Preobraženje Gospodnje
12.8  19. nedjelja kroz godinu
dot dot 15.8  Uznesenje Blažene Djevice Marije / Velika Gospa
19.8  20. nedjelja kroz godinu
26.8  21. nedjelja kroz godinu
2.9  22. nedjelja kroz godinu
9.9  23. nedjelja kroz godinu
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 14.9  Uzvišenje svetoga Križa
16.9  24. nedjelja kroz godinu
23.9  25. nedjelja kroz godinu
30.9  26. nedjelja kroz godinu
7.10  27. nedjelja kroz godinu
14.10  28. nedjelja kroz godinu
21.10  29. nedjelja kroz godinu
28.10  30. nedjelja kroz godinu
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 1.11  Svi sveti
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 2.11  Dušni dan
4.11  31. nedjelja kroz godinu
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot 9.11  Posveta Lateranske bazilike
11.11  32. nedjelja kroz godinu
18.11  33. nedjelja kroz godinu
25.11  34. nedjelja kroz godinu