d

e c es f h i m n pl pt si sk   Neděle v mezidobí B
x x 3.12  1. Neděle adventní
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 8.12  Neposkvrněné početí Panny Marie
x x 10.12  2. Neděle adventní
x x 17.12  3. Neděle adventní
x x 24.12  4. Neděle adventní
24.12  Doba vánoční / V noci
25.12  Doba vánoční / Ve dne
x x 31.12  Svátek Svaté Rodiny
1.1  Matky Boží Panny Marie
6.1  Zjevení Páně
x x 7.1  Křest Páně
14.1  2. Neděle v mezidobí
21.1  3. Neděle v mezidobí
28.1  4. Neděle v mezidobí
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 2.2  Uvedení Páně do chrámu
4.2  5. Neděle v mezidobí
11.2  6. Neděle v mezidobí
x x 18.2  1. Neděle postní
x x 25.2  2. Neděle postní
x x 4.3  3. Neděle postní
x x 11.3  4. Neděle postní
x x 18.3  5. Neděle postní
x x 25.3  Květná neděle
x x 29.3  Zelený čtvrtek
x x 30.3  Velký pátek
x x 31.3  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
x x 1.4  Pondělí velikonoční
x x 8.4  2. Neděle velikonoční
x x 15.4  3. Neděle velikonoční
x x 22.4  4. Neděle velikonoční
x x 29.4 5. Neděle velikonoční
x x 6.5  6. Neděle velikonoční
x x 10.5  Nanebevstoupení Páně
x x 13.5  7. Neděle velikonoční
x x 20.5  Svatého Ducha
x x 27.5  Nejsvětějši Trojice
x x 31.5  Těla a Krve Páně
x 3.6  9. Neděle v mezidobí
x 10.6  10. Neděle v mezidobí
17.6  11. Neděle v mezidobí
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 24.6  Narození sv. Jana Křtitele
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot 29.6  Sv. Petra a Pavla